1397/05/13 9:37 ق ظ
کد خبر : 303298
اقدامات بنیاد مسکن در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه
پارسه خبر: برای احداث واحدهای جدید در شهرها و روستاهای کل منطقه زلزله زده کرمانشاه، تا کنون پی کنی 31238 واحد، بتن ریزی فونداسیون 24204 واحد، نصب اسکلت(سیستم سازه ای) 17639 واحد ، دیوار چینی 11699 واحد، اجرای سقف 12165 واحد، اجرای گچ و خاک 5268 واحد، شیب بندی و عایق کاری بام 5323 واحد، و نصب در و پنجره 4353 واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتمام رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری پارسه خبر: برای احداث واحدهای جدید در شهرها و روستاهای کل منطقه زلزله زده کرمانشاه، تا کنون پی کنی 31238 واحد، بتن ریزی فونداسیون 24204 واحد، نصب اسکلت(سیستم سازه ای) 17639 واحد ، دیوار چینی 11699 واحد، اجرای سقف 12165 واحد، اجرای گچ و خاک 5268 واحد، شیب بندی و عایق کاری بام 5323 واحد، و نصب در و پنجره 4353 واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتمام رسیده است. 

در خصوص واحدهای احداثی در شهر سرپل ذهاب، تا کنون پی کنی 6485 واحد، بتن ریزی فونداسیون 4017 واحد، نصب اسکلت 1769 واحد، بتن ریزی سقف 812 واحد، دیوار چینی 464 واحد به اتمام رسیده است و سایر مراحل احداث واحدها با سرعت مناسبی در دست انجام می باشد.

تاکنون کل پیشرفت فیزیکی معادل در احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی معادل 15800 واحد اتمام یافته می شود که حدود 51% واحدهای شروع شده در برنامه بازسازی می باشد.

با توجه به شرایط منطقه و وجود عاملین مجاز فروش، پشتیبانی لازم از مردم و عاملین فروش مصالح در منطقه از طریق ارائه مصالح مورد نیاز اعم از اسکلت فولاوی پیچ و مهره ای و میلگرد و پروفیل و شن و ماسه و آجر و بلوک و سیمان...) به آنها انجام می شود، به طوریکه برای انجام عملیات ساختمانی هیچگونه کمبودی در منطقه وجود نداشته باشد. مصالح مصرفی توسط کارشناس فنی و ناظرین ستاد بازسازی از لحاظ رعایت استاندارد و مشخصات فنی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مهندسین مشاور ذیصلاح آزمایشهای لازم را جهت بررسی و تایید مصالح مصرفی انجام می دهد.

گزارش واحدهای بازسازی شده به تفکیک روستا نیز به شرح ذیل می باشد(این گزارش مربوط به مرداد 97 می باشد)

واحدهای بازسازی شده به تفکیک روستا

 

 

 

 

 

ردیف

شهرستان

روستا

تعداد واحد آماده

1

اسلام آبادغرب

امیراباد

17

2

اسلام آبادغرب

انجیرک

55

3

اسلام آبادغرب

باقرابادعلیا

10

4

اسلام آبادغرب

برزه

6

5

اسلام آبادغرب

برف ابادعلیا

10

6

اسلام آبادغرب

تازه ابادطالقان

5

7

اسلام آبادغرب

تپه گله علیا

11

8

اسلام آبادغرب

تجراکبر

10

9

اسلام آبادغرب

تنگ شوهان سفلی

13

10

اسلام آبادغرب

تنگ شوهان علیا

13

11

اسلام آبادغرب

جاف برسیمین

17

12

اسلام آبادغرب

چالاب بکر

66

13

اسلام آبادغرب

چفته

8

14

اسلام آبادغرب

چقازرد چوپانکاره

54

15

اسلام آبادغرب

چقاکبود

15

16

اسلام آبادغرب

چنگرجلیلوند

14

17

اسلام آبادغرب

چنگرسمینوند

10

18

اسلام آبادغرب

حسن اباد

28

19

اسلام آبادغرب

سراب شیان

6

20

اسلام آبادغرب

سرخک

13

21

اسلام آبادغرب

سوران علیا

11

22

اسلام آبادغرب

سیاه خور

10

23

اسلام آبادغرب

شهیدعبدالکریم ملکی

17

24

اسلام آبادغرب

شیت کمرزرد

13

25

اسلام آبادغرب

عاشقان عابدین

17

26

اسلام آبادغرب

عاشقان موسی

31

27

اسلام آبادغرب

علی اباد

6

28

اسلام آبادغرب

فیروزاباد

15

29

اسلام آبادغرب

قباد

15

30

اسلام آبادغرب

قلعه شیان

10

31

اسلام آبادغرب

کمرزرد

6

32

اسلام آبادغرب

لر

10

33

اسلام آبادغرب

لرینی اجودانی

12

34

اسلام آبادغرب

مله امیرخان

11

35

اسلام آبادغرب

مندرک

5

36

اسلام آبادغرب

منصوراباد

8

37

اسلام آبادغرب

مومئی

14

38

اسلام آبادغرب

میان قلعه تالانی

6

39

اسلام آبادغرب

میرعزیزی

24

40

اسلام آبادغرب

نوشکله ترازو

6

41

اسلام آبادغرب

وحدت

17

42

اسلام آبادغرب

ولکه وند

13

43

اسلام آبادغرب

ونایی

13

44

پاوه

پایگاه شهیدصدوقی

5

45

پاوه

چوریژی

10

46

پاوه

خانقاه

8

47

پاوه

داریان

14

48

پاوه

دره بیان

6

49

پاوه

دشه

18

50

پاوه

دوریسان

17

51

پاوه

زردویی

13

52

پاوه

ساتیاری

8

53

پاوه

شمشیر

27

54

پاوه

گلال

12

55

پاوه

نوریاب

5

56

پاوه

هیروی

8

57

ثلاث باباجانی

ابدالان میرکی

27

58

ثلاث باباجانی

امام عباس علیا

11

59

ثلاث باباجانی

اینه وندداره رشته

21

60

ثلاث باباجانی

اینه وندعبدالله

13

61

ثلاث باباجانی

ائینه وند

28

62

ثلاث باباجانی

بانگار سفلی

8

63

ثلاث باباجانی

بانی نار

15

64

ثلاث باباجانی

بانی هو

5

65

ثلاث باباجانی

باویسی ماشیان

17

66

ثلاث باباجانی

پالان سفلي

11

67

ثلاث باباجانی

پالان نرگس

6

68

ثلاث باباجانی

پشتگور چقاماران

13

69

ثلاث باباجانی

تپه رش

45

70

ثلاث باباجانی

تپه کبودسفلی

11

71

ثلاث باباجانی

تپه کنعان

14

72

ثلاث باباجانی

توه خشکه

17

73

ثلاث باباجانی

تیله کوه

12

74

ثلاث باباجانی

جوجار

13

75

ثلاث باباجانی

چشمه مصطفی بیگ

24

76

ثلاث باباجانی

چم زرشک اسپری

31

77

ثلاث باباجانی

چم لمه عثمان

36

78

ثلاث باباجانی

چناره علی مدد

19

79

ثلاث باباجانی

چناره لطیف

9

80

ثلاث باباجانی

چناره مجید

23

81

ثلاث باباجانی

حرمیان سفلی

17

82

ثلاث باباجانی

خدامروت

5

83

ثلاث باباجانی

خسروباشه

5

84

ثلاث باباجانی

دارتوت موالی

24

85

ثلاث باباجانی

داره لارکریم

11

86

ثلاث باباجانی

دربندزردعلیا

9

87

ثلاث باباجانی

دره ژاله سفلی

51

88

ثلاث باباجانی

دوله خشک عزیز

21

89

ثلاث باباجانی

ده هوله سفلی

6

90

ثلاث باباجانی

رجبی (خازنک)

23

91

ثلاث باباجانی

زیارت تمرخان

13

92

ثلاث باباجانی

سرائی

21

93

ثلاث باباجانی

سرخه ده

18

94

ثلاث باباجانی

سفیدسوار

6

95

ثلاث باباجانی

سه تپان عزیز

10

96

ثلاث باباجانی

سیورهوار

4

97

ثلاث باباجانی

شیخ صله

100

98

ثلاث باباجانی

عبدل خاکی سفلی

4

99

ثلاث باباجانی

قالیچه

4

100

ثلاث باباجانی

قلقله

10

101

ثلاث باباجانی

قوله رش والی

29

102

ثلاث باباجانی

کلاه سیاه

8

103

ثلاث باباجانی

کوزه رود

13

104

ثلاث باباجانی

کیله سفید

13

105

ثلاث باباجانی

گردل گاری علی اقا

4

106

ثلاث باباجانی

گرده نو

10

107

ثلاث باباجانی

گزنه

6

108

ثلاث باباجانی

مرادخانی سیاره جگیران

15

109

ثلاث باباجانی

میش رنگین حاجی قادر

10

110

ثلاث باباجانی

میل قادرسفلی

16

111

ثلاث باباجانی

میل قادرعلیا

11

112

ثلاث باباجانی

ميدان نمك سفلي

28

113

ثلاث باباجانی

نگره

14

114

ثلاث باباجانی

نیمه کاره کانی رش

34

115

جوانرود

بانی میران

4

116

جوانرود

بیوله

50

117

جوانرود

چشمه گدار /چشمه زیلان /

12

118

جوانرود

حوض سیدمراد

8

119

جوانرود

دهتوت سفلی

17

120

جوانرود

زلان

32

121

جوانرود

سراب برده زنجیرعلیا

6

122

جوانرود

شروینه

6

123

جوانرود

کولسه

5

124

جوانرود

گنداب وسطی

10

125

جوانرود

نهراب ده رش

13

126

دالاهو

ازمه میران

13

127

دالاهو

بروندسفلی

8

128

دالاهو

بریشاه خوبیار

10

129

دالاهو

بویان

10

130

دالاهو

بی نهرعلیا

9

131

دالاهو

بیامه سفلی

15

132

دالاهو

بیامه علیا

10

133

دالاهو

بیراق وند

34

134

دالاهو

بیله هوسفلی

4

135

دالاهو

بیله هوعلیا

4

136

دالاهو

چشمه سفید

29

137

دالاهو

چشمه سفیدسفلی

5

138

دالاهو

چغابورکاکی

4

139

دالاهو

داراب

4

140

دالاهو

درویت

13

141

دالاهو

دشت مورت علیا

4

142

دالاهو

دوشمیان

10

143

دالاهو

زاوله سفلی

5

144

دالاهو

زاوله علیا

8

145

دالاهو

زرده

15

146

دالاهو

شاه مارمیرزامراد

8

147

دالاهو

شویل صادق خان

11

148

دالاهو

شیخ حسن

5

149

دالاهو

علی بارانی

10

150

دالاهو

قلعه زنجیرعلیا

5

151

دالاهو

کنه رشیدگل مراد

4

152

دالاهو

کنه هر

19

153

دالاهو

کوشکری

9

154

دالاهو

گاودانه خور

19

155

دالاهو

گاوسور

3

156

دالاهو

موالی نجف چالاوه

3

157

دالاهو

ویله

5

158

دالاهو

هوکانی علیا

10

159

روانسر

خانم اباد

25

160

سرپلذهاب

اب باریک

10

161

سرپلذهاب

اسیاب قرمز

27

162

سرپلذهاب

الیاسی احمد

3

163

سرپلذهاب

الیاسی خلیفه حسین

17

164

سرپلذهاب

الیاسی صالح مطاع

5

165

سرپلذهاب

امامیه سفلی

33

166

سرپلذهاب

امامیه علیا

11

167

سرپلذهاب

انجیربان اواره علی

3

168

سرپلذهاب

بابااسکندر

35

169

سرپلذهاب

بازگیرقلعه پرور

17

170

سرپلذهاب

بانی هوان

21

171

سرپلذهاب

بر افتاب گلین

3

172

سرپلذهاب

بزمیراباد

21

173

سرپلذهاب

بلوان

12

174

سرپلذهاب

بی بیان

48

175

سرپلذهاب

بیشگان

10

176

سرپلذهاب

پس پس

5

177

سرپلذهاب

پل ماهیت

3

178

سرپلذهاب

پیران

5

179

سرپلذهاب

تپانی

28

180

سرپلذهاب

تپه داراب خان

5

181

سرپلذهاب

تپه رش کلاشی

42

182

سرپلذهاب

تپه عظیمه

28

183

سرپلذهاب

تپه ماران

10

184

سرپلذهاب

ترکه ویس

5

185

سرپلذهاب

تنگ اسماعیل

10

186

سرپلذهاب

تینی

11

187

سرپلذهاب

جابری

25

188

سرپلذهاب

جنان

5

189

سرپلذهاب

خاتونه

3

190

سرپلذهاب

دارتوت

18

191

سرپلذهاب

دستک سفلی

5

192

سرپلذهاب

دستک علیا

56

193

سرپلذهاب

دماغ سفید

3

194

سرپلذهاب

دنگی علی بیگ

8

195

سرپلذهاب

دنگی کاک عبدالله

21

196

سرپلذهاب

دولنگان سفلی

58

197

سرپلذهاب

دولنگان علیا

42

198

سرپلذهاب

رضالک

24

199

سرپلذهاب

رمکی رمضان

80

200

سرپلذهاب

ریخک علیا

8

201

سرپلذهاب

ریزوندنجف

9

202

سرپلذهاب

زرین جو

24

203

سرپلذهاب

زرین جوب

55

204

سرپلذهاب

سراب ذهاب

10

205

سرپلذهاب

سراب قلعه شاهین

6

206

سرپلذهاب

سرباغ گلین

3

207

سرپلذهاب

سلمان تپه

19

208

سرپلذهاب

شمشیرداره رشید

15

209

سرپلذهاب

شهرک زراعی قره بلاغ

61

210

سرپلذهاب

طایشه محمود نظری

15

211

سرپلذهاب

عثمان

14

212

سرپلذهاب

عسگرخانی

26

213

سرپلذهاب

قالوه دره

3

214

سرپلذهاب

قراویز

16

215

سرپلذهاب

قره بلاغ اعظم

47

216

سرپلذهاب

قره بلاغ شیخ مراد

19

217

سرپلذهاب

قلخانچک شاه طوطیا

9

218

سرپلذهاب

قلعه بهادری

41

219

سرپلذهاب

قلعه ذهاب

42

220

سرپلذهاب

قلعه رشیداقا

6

221

سرپلذهاب

قلعه واری

8

222

سرپلذهاب

قیطک

43

223

سرپلذهاب

کانی عزیز

10

224

سرپلذهاب

کفروباوکه

21

225

سرپلذهاب

کلاشی عبدالقادر

32

226

سرپلذهاب

کلاه مال

9

227

سرپلذهاب

کلینه

9

228

سرپلذهاب

کوسه ها

3

229

سرپلذهاب

کوشکری نامدار

9

230

سرپلذهاب

کوئیک حسن

35

231

سرپلذهاب

کوئیک عزیزی امین

62

232

سرپلذهاب

کوئیک مجید

19

233

سرپلذهاب

کوئیک محمود

19

234

سرپلذهاب

گلم کبودسفلی

19

235

سرپلذهاب

گلم کبودعلیا

27

236

سرپلذهاب

گنجوره

23

237

سرپلذهاب

مجیدقلعه پرور

25

238

سرپلذهاب

مشکنار

13

239

سرپلذهاب

مله دیزگه

10

240

سرپلذهاب

میان میل

17

241

سرپلذهاب

میرمیرو

19

242

سرپلذهاب

میولی سفلی

6

243

سرپلذهاب

میولی شیرخان

15

244

سرپلذهاب

ناوه فره

19

245

سرپلذهاب

نرامان نقاره کوب

41

246

سرپلذهاب

نوده

27

247

سرپلذهاب

نوشیروان

26

248

سرپلذهاب

هنیدرمفروضه

15

249

سرپلذهاب

هنيدر تعويض

13

250

سنقر

خانجمال زمانی

16

251

قصرشیرین

اقابرار

3

252

قصرشیرین

برفی کوشکری

10

253

قصرشیرین

حاجی فتاح بگ

48

254

قصرشیرین

داربلوط

30

255

قصرشیرین

سید سعید

6

256

قصرشیرین

سیدایاز

6

257

قصرشیرین

شیرین اب

33

258

قصرشیرین

طهماسب

19

259

قصرشیرین

کلانتر

4

260

قصرشیرین

نصراباد سیدحاتم

11

261

قصرشیرین

نصرابادپاشا

4

262

کرمانشاه

چقاکبود

6

263

کرمانشاه

چلبی

13

264

کرمانشاه

خورنه علیا

4

265

کرمانشاه

دارگل طیمز

4

266

کرمانشاه

گلودره

4

267

گیلانغرب

افشاراباد

4

268

گیلانغرب

بان میدان عبداله

10

269

گیلانغرب

به ابادصالح

10

270

گیلانغرب

بینه گرد

8

271

گیلانغرب

تازه ابادصیدعلی

6

272

گیلانغرب

جوبباغان سفلی

6

273

گیلانغرب

جوبباغان علیا

4

274

گیلانغرب

چشمه پهن رشید

4

275

گیلانغرب

چشمه پهن علیشاه

4

276

گیلانغرب

چشمه غلامی

4

277

گیلانغرب

چشمه مورینه

4

278

گیلانغرب

دارابی

4

279

گیلانغرب

داروند3

4

280

گیلانغرب

دندانه

14

281

گیلانغرب

رویبان بزرگ

5

282

گیلانغرب

رویبان کوچک

13

283

گیلانغرب

سرتیتان

21

284

گیلانغرب

شلین

17

285

گیلانغرب

شنقال خالدی

37

286

گیلانغرب

شهرک جوب باغان

42

287

گیلانغرب

شیشه راه

6

288

گیلانغرب

علی خان اباد

44

289

گیلانغرب

علیجان

6

290

گیلانغرب

علیرضاوندی

10

291

گیلانغرب

قاسم اباد

13

292

گیلانغرب

قمراعلی

31

293

گیلانغرب

کاسه گران

9

294

گیلانغرب

کلاه درازسفلی

23

295

گیلانغرب

کلاه درازعلیا

10

296

گیلانغرب

کلاه درازوسطی

6

297

گیلانغرب

کله جوب سفلی

6

298

گیلانغرب

کله جوب علیادو

18

299

گیلانغرب

کله جوب علیایک

5

300

گیلانغرب

گاومخل ایوانی

10

301

گیلانغرب

گاومیش چران عرب

46

302

گیلانغرب

گرازان علیا

19

303

گیلانغرب

گراویان سفلی

8

304

گیلانغرب

گلوزی

6

305

گیلانغرب

گورسفید

21

306

گیلانغرب

محمد کسانی نژاد

13

307

گیلانغرب

محمدرضاکیانی

8

308

گیلانغرب

مرجان بابامراد

17

309

گیلانغرب

مرجان قیطول

5

310

گیلانغرب

مرجان گمار

23

311

گیلانغرب

مودرازحسین

5

312

گیلانغرب

میان رود

5

313

گیلانغرب

میرابه

41

314

گیلانغرب

وارگه علیا

5

315

گیلانغرب

هوشیارچله

14

مجموع

5030


منبع: شمانیوز

چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :